لیست شهر و روستاهای شهرستان زنجان

فهرست شهرهای شهرستان زنجان (در مرکزیت استان زنجان)، به شرح زیر می باشد:

 • زنجان
 • ارمغانخانه

فهرست روستاهای شهرستان زنجان (در مرکزیت استان زنجان)، به شرح زیر می باشد:

 • شكربلاغي
 • عزيزلو
 • قره بوطه
 • قره اوغلانلو
 • قيطول
 • گوگ تپه
 • ايلن
 • چوروك عليا
 • گوگلر
 • الوارلو
 • چوروك سفلي
 • رجعين
 • سرچم سفلي
 • سر چم عليا
 • گوالان
 • باش سيز
 • حماملو پايين
 • حماملو بالا
 • تازه كند
 • دلكي
 • فيله خاصه
 • قو لي قصه /سلطان اباد
 • قيطور
 • قلايچي
 • قره آقاجلو
 • چپ چپ
 • صو في لر
 • گمش اباد
 • ايده لو
 • باغلوجه سردار
 • بلوغ
 • تلمبه خانه ايده لو
 • چاور
 • زنگي حاج اصغر
 • سردهات بيات جعفر
 • سر دهات شيخ
 • سيف اباد
 • عربچه
 • كهاب /قهاب /
 • دولك
 • المالو
 • حسن اباد
 • دره ليك
 • دولاناب
 • قاهران
 • نجي
 • اوينادان
 • قره چريان
 • كزبر
 • نيک پي
 • اسفناج
 • باغلوجه اقا
 • تلخاب
 • قره اغاج
 • ايلجاق
 • ساري كندعليا
 • ساري کند سفلي
 • قره اغاج سفلي
 • قره اغاج عليا
 • انجمن عليا
 • مشمپا
 • سد مشمپا
 • انجمن سفلي
 • چپر
 • حصار
 • شكورچي
 • نوروزاباد
 • حمزه لو
 • رضااباد
 • قزلجه عليا
 • كنگرلو
 • مياندره
 • چر لانقوش
 • قزلجه سفلي
 • حبش
 • حسين اباد
 • دگرمان درسي
 • علي اباد
 • قاضي كندي
 • قاليچه بلاغ
 • لولك اباد
 • مينان
 • اوزج
 • تقي كندي
 • سنگبين
 • ملك باغي
 • نصيراباد
 • جنت اولنگ
 • زنگين
 • قزلاربلاغي
 • ابراهيم اباد
 • احمداباد
 • چهره اباد
 • مهراباد
 • اندابادسفلي
 • اندابادعليا
 • اربط
 • بزوشا
 • خرابه آغبلاغ
 • قره كول
 • ميرجان
 • گوالي
 • نيماور
 • اسكند
 • بناب
 • كرده ناب
 • مرواريد
 • امام
 • بادامستان
 • جورين ده
 • چال
 • سولي چاي
 • ريچه خوره
 • قزل داش
 • قلعه
 • گليجه عليا(گليجه امام )
 • لار
 • ناصراباد
 • يحيي اباد
 • اردين
 • بولاماجي
 • ذاكر
 • كج كلاه
 • كهناب
 • گلستانه
 • ابراهيم اباد
 • ييلاق اولن دلبر
 • بابالنگ
 • طرازوج
 • علي ابادشرقي
 • قوزلجا
 • پارس سويچ
 • چوره ناب
 • زرنان
 • قياس اباد
 • گليجه سفلي
 • نقطه بندي
 • امند
 • پا ئين کوه
 • جارچي
 • دواسب
 • ديزج اباد
 • دهشير عليا
 • مرصع
 • تلخاب
 • گل بلاغي
 • حسين اباد
 • گل تپه
 • بوغداكندي
 • سنقر
 • گل بداغ
 • گليجه
 • جشن سرا
 • سعيدكندي
 • كاوند
 • اق كند
 • طاهراباد
 • گلهرود
 • همايون
 • تهم
 • كلكش
 • گمان
 • چلگان
 • خشكه رود
 • دگاهي
 • شيلاندر
 • علي ابادمعيني
 • يامچي
 • كناوند
 • ابدال
 • اقبلاغ حومه
 • حاجي آرش
 • رحيم اباد
 • قره بولاغ
 • گلجيك
 • داش کسن
 • تازه كندضيااباد
 • حاجي كندي
 • قزل تپه بيات
 • قزل تپه عليقلي
 • اسفجين
 • ملالر
 • محسن اباد
 • امين اباد
 • ينگيجه
 • باغلوجه بيات
 • بيات لر
 • چير
 • مجينه
 • مهتر
 • علي ابا د
 • نظام اباد
 • كوشكن
 • والارود/باري /
 • باروت اغاجي
 • سقل طولي
 • قلي كندي
 • گوگجه قيا
 • چورزق
 • اقچه پيره
 • پنبه جوق
 • رازبين
 • سورمعلي
 • اژدهاتو
 • بايندر
 • پاپائي
 • دوران
 • ريحان
 • قاضي اباد
 • حسن ابدالي
 • ديزج بالا
 • زنگل اباد
 • سلمانلو
 • سهله
 • قره تپه
 • ازادسفلي
 • ازادعليا
 • رامين
 • قينرجه
 • خاتون كندي
 • علي اباد
 • قره گوزلو
 • قوزلو
 • گوگجه قيا
 • قلتوق
 • حاجي بچه
 • كلتكه
 • چايرلو
 • دهشير سفلي
 • شيخ جابر
 • پالتلو
 • سارمساقلو/سارمساخلو
 • كردكندي
 • لگاهي
 • سهرين
 • اورتا بلاغ
 • قشلاق
 • ماري
 • محموداباد
 • زريك
 • ولياران
 • وننق
 • باغ
 • جوره كندي
 • دوسران
 • قره تپه
 • اسلام اباد
 • اوچ بلاغ
 • اوراچي
 • جليل اباد
 • داش تپه
 • قاشقاتپه
 • كردقشلاق
 • گلجه
 • يله قارشان
 • اق كند
 • بهرامبيك
 • تيکمه داش
 • زنگي كوه
 • قارقاقولون
 • قارلوق
 • پازوکي/دروشتا ن
 • كلاسر
 • گلچين
 • طاق كندي
 • مشكين
 • جزيمق /جزيمن /
 • حبش
 • رشت اباد
 • شهراباد
 • طيرستان
 • قره حصارلو
 • قندرقالو
 • كبريك
 • ورمزيارسفلي
 • ورمزيارعليا
 • جزوان
 • احمداباد
 • داش بلاغ
 • قبله بلاغي
 • كلهين
 • لهرگين
 • ام اباد
 • بيرونده
 • حاج سيران
 • سالاراباد
 • سليمان بلاغي
 • اقجه قلعه
 • توغاي
 • چومالو

تمامی حقوق برای زنجان یارمحفوظ است .