خرمدره شناسی

خرمدره نام یکی از شهرستان های شرقی استان زنجان است. جمعیت آن بر طبق سرشماری سال 1390، 65166 نفر بوده و با مرکزیت شهر خرمدره، دارای 16 روستا می باشد.شهرستان خرمدره با قرار گرفتن در همسایگی شهرستان ابهر، آن را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم نموده است. آثار باستانی کشف شده در منطقه از جمله محدوده تپه خالصه نشان از اقامت ساکنین مربوط به حداقل 8000 سال پیش در این محدوده دارد که آن را به یکی از ارزشمندترین نقاط تاریخی کشور مبدل می سازد.

از مهمترین محصولات باغی و زراعی شهرستان می توان به کشمش، گردو و لوبیا اشاره کرد.

شهر خرمدره

بر طبق سرشماری 1390، جمعیت این شهر 52548 نفر می باشد.

این شهر در مسیر جاده ترانزیت قزوین به زنجان بعد از شهر ابهر و قبل از شهر هیدج قرار گرفته و دارای ایستگاه راه آهن (در مسیر تهران – تبریز) نیز می باشد و در گذشته نیز در مسیر جاده ابریشم واقع بوده است. سرسبزی منطقه خرمدره و وجود باغات چسبیده به شهر، خرمدره را به نگینی سبز در منطقه مبدل ساخته است. وجود کوچه باغ ها و درختان گوناگون این شهر برای تهرانی ها یادآور شهریار در استان تهران است.

تمامی حقوق برای زنجان یارمحفوظ است .