لیست شهر و روستاهای خدابنده

فهرست شهرهای شهرستان خدابنده از توابع استان زنجان، به شرح زیر می باشد:

 • قیدار
 • گرماب
 • زرین رود
 • سهرورد
 • سجاس
 • کرسف

فهرست روستاهای شهرستان خدابنده از توابع استان زنجان، به شرح زیر می باشد:

 • تاتارده
 • حصارشيوان
 • فريدون
 • قمشلو
 • مصطفي لو
 • کند تاتار/چشمه تاتار
 • محمدشاه لو
 • بختي
 • ديني بيك
 • گوناي
 • ينگي اباد
 • مصراباد
 • نريمان قشلاق
 • اولي بيك
 • گوگر چينک
 • قاجار
 • شورجا
 • قازقلوي سفلي
 • قازقلوي عليا
 • مسگر
 • يوزباشي
 • سوله
 • بورون
 • قره ولي
 • حصارسفلي
 • قوئي
 • رستم اباد
 • خليفه قشلاق
 • حصارعليا
 • قمچقاي
 • اقچه گنبد
 • اجي كهريز
 • آق قوئي
 • اقاچقلو
 • باغلوجه
 • باش قشلاق
 • تازه قشلاق
 • چريكلو
 • طاهرلو
 • علي مردان
 • عيسي بيگلو
 • گل بلاغي
 • گوگجه گز
 • منداق
 • وكيل قشلاق
 • توتورقان
 • حسن لو
 • خليفه لو
 • قويجوق عليا
 • گنداب
 • محمدلو
 • يساول
 • يقين لو
 • اصلانلو
 • افشارلو
 • توحيدلو
 • تيمورلو
 • جمعه لو
 • چقلوي سفلي
 • چقلوي عليا
 • پيغمبرلو
 • قره دوراخلوعليا
 • قليچ قيه
 • كچل الو
 • كردلو
 • كشگنلو
 • كملر
 • كينه درلو
 • مهديلو
 • ورمانلو
 • خانلار
 • محمدخلج
 • اورگنجه
 • داش تپه
 • بزين
 • شرور
 • حي
 • كهلا
 • اراغول
 • استرود
 • توزلو
 • غلام ويس
 • زاغه لو
 • سرشبار
 • گل تپه
 • حسام اباد
 • ارقين بلاغ
 • قزل بلاغ
 • اميرلو
 • بصرك
 • امام كهريز
 • سراب
 • ياستي بولاغ
 • اردهين
 • داشبلاغ
 • قياسكندي
 • دربند
 • سرئين
 • عموكندي
 • قره كهريز
 • قره محمد
 • قشقجه
 • شهيداباد
 • بولدوق
 • قجور
 • زاغج
 • اغوزلو
 • پيرمرزبان
 • دوراخلو
 • پنبه زبان
 • سقرچين
 • گوندره
 • زواجر
 • لاچوان
 • نظرقلي
 • شيخ الو
 • نعلبندان
 • بيجقين
 • ورجوشان
 • بلگه شير
 • رحمت اباد
 • توپ قره
 • دوتپه سفلي
 • چپقلو
 • قانلي
 • داشلوجه
 • دوتپه عليا
 • مزرعه قره بلاغ
 • اقچه قيا
 • پرچين
 • ده شير
 • قطاربلاغي
 • گلمكان
 • جرين
 • رباط
 • شهرستانك
 • نوراباد
 • سعيد اباد/سعد آباد
 • سعيد محمد/سيد محمد
 • شعبان
 • كوسج اباد
 • هيراباد
 • حسين اباد
 • دولاب
 • گوگجه ييلاق
 • منطش
 • ابي سفلي
 • تورپاخلو
 • سازين
 • زرين گل
 • گيل
 • اقبلاغ عليا
 • پيرگاوگل
 • كهل اباد
 • گنگك
 • علي اباد
 • كوچ تپه
 • محموداباد
 • اينچه خدابنده لو
 • اهارمشكين
 • قوشه كند
 • خالق اباد
 • قينرجه
 • كهريز
 • ينگي كند
 • اوشتانيان
 • سنگده
 • چوخوريورد
 • گوشتين
 • ماداباد
 • ابدالر
 • شيخلر
 • حصار
 • عينجيک
 • قره محمد
 • پسكوهان
 • كره چال
 • كرسف
 • بيگم اقا
 • دلايرعليا
 • دلايروسطي
 • قلعلي /گلعلي
 • گمش تپه
 • دلايرسفلي
 • كسيك
 • شهيدچمني
 • ابراهيم اباد
 • بيوک قشلاق
 • چپقلو
 • داشالتو
 • دوغانلو
 • عباسلو
 • محمد لو
 • گوگشلو
 • ياراحمدلو
 • يارمجا
 • صالح اباد
 • قلعه جوق
 • نصرت اباد
 • شيخ موسي
 • گوران
 • سرين دره
 • النچه
 • باريك اب
 • شين
 • ممقان
 • اقبلاغ سفلي
 • اوچ بلاغ
 • قمشلو
 • چراغ حصاري
 • زرند
 • قره گل
 • مهرين اباد
 • ارقين
 • مهدي اباد
 • چنگوري
 • دابانلو
 • بولاماجي
 • چلاخور
 • ده جلال
 • امام كندي
 • ينگجه
 • پابند
 • سرخه ديزج
 • كبوترك
 • كشك اباد
 • خمارك
 • سيامان
 • مزيداباد
 • حسن اباد
 • شوراب
 • مجيداباد
 • محمداباد
 • چنگور
 • ذوينق
 • اسلام آباد
 • نهروان
 • خنداب
 • خوش
 • زرزر
 • چوزك
 • اسپرين
 • اقاجري
 • دولجين
 • نهاويس

تمامی حقوق برای زنجان یارمحفوظ است .