لیست مهمترین جاذبه های شهرستان زنجان

با توجه به اینکه شهرستان زنجان از نظر اداری و جغرافیایی در مرکزیت استان قرار گرفته و خود از قدمت بالایی برخوردار می باشد، موزه ها و آثار تاریخی مهمی در آن واقع شده است که از جمله مهمترین آنها در این قسمت فهرست شده است:

آثار تاریخی شامل:

  • موزه مردان نمکی
  • بنای رختشویخانه
  • بازار سنتی زنجان
  • بنای رختشویخانه
  • کاروانسرا سنگی
  • پل میر بهاءالدین
  • پل سردار

مراکز تفریحی

  • منطقه تفریحی گاوازنگ
  • پیست اسکی پاپایی

تمامی حقوق برای زنجان یارمحفوظ است .